Home / ISMOD Garantiebepalingen

Om in aanmerking te komen voor onze garantie, moet uw product eerst worden geregistreerd. Om uw product te registreren volgt u deze LINK

Om aanspraak te maken op uw garantie, gelieve dit te volgen LINK

Garantie tegen defecte hardware. Onze producten worden vervaardigd volgens een hoge standaard en we doen ons best om ervoor te zorgen dat alles perfect werkt, zodat u de best mogelijke ervaring hebt met onze producten. Alle nieuwe apparaten en elektrische accessoires die rechtstreeks bij ons online, of bij een erkende detailhandelaar zijn gekocht, hebben een garantievan 2 jaar tegen defecten als u uw product registreert. Uw originele aankoopbewijs geldt als garantiebewijs, bewaar dit dus zorgvuldig.

Wat dekt de garantie niet? Onze garanties bieden dekking tegen fabricagefouten bij normaal gebruik. Dit betekent dat als uw product tijdens de garantieperiode een defect vertoont, wij ervoor zorgen dat het gratis wordt gerepareerd of vervangen.

Hoe werkt de garantie? De garantie biedt dekking tegen fabrieksfouten. Als uw apparaat of elektrisch accessoire tijdens de garantieperiode niet meer goed werkt of defect is, zorgen wij ervoor dat het product gratis wordt gerepareerd of vervangen. Als wij u een vervangend product leveren, wordt de garantieperiode niet opnieuw ingesteld. De resterende garantieperiode is van toepassing of 90 dagen vanaf de datum van vervanging, afhankelijk van welke periode het langst is.

U dient contact op te nemen met de klantendienst van ISMOD EUROPE indien u van mening bent dat uw product defect is en u het wenst te laten herstellen of vervangen. U dient ons de gegevens van uw product en het aankoopbewijs te bezorgen. Wij zullen telefonisch of persoonlijk een korte foutdiagnose met u uitvoeren om de oorzaak van het probleem vast te stellen. Als uit deze beoordeling blijkt dat het om een fabricagefout gaat, nemen wij de nodige stappen om uw apparaat kosteloos te repareren of te vervangen.

Als we meer informatie nodig hebben, vragen we u het product naar ons terug te sturen en uw contactgegevens en adres op te geven. U moet ons zowel het aankoopbewijs als het defecte product sturen. Zodra we het product hebben ontvangen, zullen we, als we het niet kunnen repareren en het niet valt onder "Wat is niet inbegrepen" hieronder, het vervangen door een product met gelijkwaardige specificaties. Als er geen gelijkwaardig product beschikbaar is, zullen we een alternatieve regeling met u bespreken, en we zullen altijd ons best doen om ervoor te zorgen dat u tevreden bent met het resultaat. Als u een product aan ons retourneert dat niet defect is, kunnen wij de artikelen aan u retourneren of u op uw eigen kosten een vervangend artikel aanbieden.

Wat is niet inbegrepen? Er zijn enkele specifieke uitsluitingen van onze garantie waarvan u op de hoogte moet zijn voordat u contact met ons opneemt. De garantie is niet van toepassing op het volgende:

1. Aankoop zonder garantiebewijs en bewijs van aankoop.

2. Onvolledige documentatie (verkooppunt, productmodel, datum van aankoop, fiscale factuur, enz.)

3. Veroudering van het product als gevolg van normaal gebruik.

4. De garantie dekt niet het verwarmingselement.

5. Cosmetische slijtage zoals krassen, deuken, corrosie of kleur, wanneer de functie van het product niet wordt aangetast

6. Slecht functioneren van het product als gevolg van het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing.

7. Onjuist gebruik, inclusief waterschade, demontage, enz.

8- Indien het product commercieel of voor zakelijke doeleinden is gebruikt

9. Storing of beschadiging van het aangekochte product ten gevolge van buitensporige kracht (bv. het toestel dat op de grond valt).

10- Elk verlies geleden als gevolg van het niet kunnen gebruiken van het product, of elk verlies boven de aankoopprijs van het oorspronkelijke artikel

11- Accidentele schade, bijvoorbeeld als uw product is gevallen

12. Apparaten waarmee is geknoeid of die andere functies bevatten die tegen uw wil zijn toegevoegd, worden niet voor reparatie geaccepteerd.

13. Schade veroorzaakt door brand, overstroming, overspanning of andere natuurrampen.

14. Als er een defect of schade optreedt tijdens de garantieperiode, maar u wilt het vervangen na afloop van de garantieperiode.

15. Defecten en schade na de garantieperiode.

 

Onze garantie geldt alleen voor producten die in het Verenigd Koninkrijk zijn gekocht. De rechten die uit deze garantie voortvloeien zijn een aanvulling op en doen geen afbreuk aan alle rechten en rechtsmiddelen die worden geboden door de wetten ter bescherming van de consument in de Europese Unie. Neem contact op met de klantendienst van ISMOD EUROPE om deze optie te bespreken.